Een nieuwe blik op data

Het lijkt zo makkelijk, een grafiek, data. Er is niets meer aan toe te voegen. Toch begint na de dataverzameling vaak het echte verhaal pas. Zeker nu het vergaren van surveydata, de antwoorden uit vragenlijsten, grotendeels geautomatiseerd gaat ligt het zwaartepunt na de voorbereiding bij de uitwerking van alle gevonden resultaten. "Waar kijken we nu naar?", is dan de vraag. Neem nu een serie die aantallen clicks en genomen tijd op een website tegen elkaar uiteen zet, voor twee situaties. De vraag is weer "Waar kijken we nu naar?"

Een simpele lijngrafiek blijkt ons weinig op te leveren.

[visualizer id="2541"]

Dezelfde data kan echter mee meegeven als we er op een andere manier naar kijken. Zo zien we dus dat het maken van een grafiek niet zaligmakend is. De onderzoeker, en de onderzoekende en ondernemende journalist zal de gevonden data moeten oppakken en er echt mee aan de slag moeten gaan.

Maken we een scatterplot van de gevonden gegevens dan wordt in één keer veel meer duidelijk. Misschien had de goede verstaander uit de lijnen hetzelfde kunnen opmaken, maar nu kan iedere lezer in één keer zien dat de ene situatie blijkbaar sneller, en met minder clicks, is dan de andere.

[visualizer id="2536"]

Geef een reactie